บล.กรุงศรีฯ:

MOSHI MOSHI RETAIL (MOSHI TB/ MOSHI.BK)

MOSHI – กำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่ (UNRTAED)

กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์
หุ้นMOSHI
มูลค่าพื้นฐาน0.00
คำแนะนำ
  • What’s new

คาดว่ากำไรใน 4Q23 จะทำสถิติสูงสุดใหม่

เนื่องจาก (i) เป็นหน้าเทศกาล (ii) มีการขยายสาขาร้าน และ (ii) คาดว่า SSSG ຈະเพิ่มขึ้น 4% โดยเราคาดว่ารายได้ของ MOSHI ใน 4Q23 จะเพิ่มขึ้นเป็น 778 ล้านบาท (+21% yoy, +33% qoq) เราประเมินแบบอนุรักษ์นิยมว่า GPM ของบริษัทจะทรงตัวอยู่ที่ 54.6% จาก 54.9% ใน 4Q22 เนื่องจากบริษัทมีร้านค้าส่งเพิ่มขึ้น หนึ่งร้าน ซึ่งเป็นร้านที่ margin ต่ำ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจะทำให้สัดส่วน 29% จาก 31% ในส่วน SG&A ต่อยอดขายของบริษัทลดลงเหลือ 29% จาก 4Q22 ดังนั้น เราจึงคาดว่ากำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นจนทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 147 ล้านบาท (+24% yoy, +80% qoq) ซึ่งกำไรที่แข็งแกร่งใน 4Q23 จะหนุนให้กำไรในปี 2023 เพิ่มขึ้นถึง 57% เป็น 397 ล้านบาท

  • Analysis

แนวโน้มเป็นบวกในปี 2024

MOSHI ยัง outperform คู่แข่งเ พราะ SSSG ใน 4Q23 น่าจะยังเป็นบวกอยู่ที่ 4% ในขณะที่ SSSG ของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยอื่น ๆ น่าจะติดลบใน 4Q23 สำหรับแนวโน้มในปี 2024 บริษัทตั้งเป้าอัตราการเติบโตของรายได้ที่ 20% โดยจะมาจาก (i) SSSG ที่คาดว่าจะเป็นบวกที่ 2-5% (ii) การเปิดสาขาร้าน Moshi เพิ่มอีก 20 ร้าน และสาขาร้าน Garlic เพิ่มอีก 4 ร้าน (ii) จะเพิ่มจำนวนสินค้าเป็น 10,000 SKUs จากปัจจุบันที่ 8,000 ทั้งนี้ บริษัทเปิดสาขาเพิ่มอีก 3 ร้าน ในเดือนมกราคม 2024. Implication ผลประกอบการที่แข็งแกร่งใน 4Q23 จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคาหุ้น เราเชื่อว่าบริษัทยังอยู่ในช่วงของการเติบโตเพราะ (i) ยังมีโอกาสให้ขยายสาขา ร้านได้อีก (ii) มีถารเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ เข้ามา (ii) สามารถขยายสาขาในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ Bloomberg cons consensus คาดว่ากำไรในปี FY23/FY24 จะโตถึง 50%/39% เป็น 379 ล้านบาท/528 ล้านบาท ทั้งนี้ ถ้าหากผลประกอบการใน 4Q23 เป็นไปตามที่เราคาดไว้ จะทำให้กำไรเต็มปีอยู่ที่ 397 ล้านบาท สูงกว่า consensus 5% ทั้งนี้ ราคาเป้าหมายตาม Consensus อยู่ที่ TP 59.20 บาท ซึ่งยังมี upside จากราคาปัจจุบันอีก 14% โดยราคาหุ้น MOSHI ตอนนี้คิดเป็น P/E ที่ 34x (เท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต)

- Advertisement -