บล.ไอร่า: 

GULF

แนวโน้มในระยะสั้นๆ ของระดับราคา ได้มีสัญญาณขายหลังจากไม่สามารถผ่านแนวต้านใหญ่ของแนวโน้ม Sideway Down ที่มี Channel ระหว่าง 41.50-48.50 บาท โดยคาดว่าระดับราจะปรับฐาน ราคาต่อเนื่องในแนวโน้มดังกล่าว

กลยุทธ์ สั้นๆ ขาย Short Against Port แล้วไปซื้อคืน

แนวรับ 42.25 41.50 แนวต้าน 44.00 44.50

GPSC

ระดับราคากำลังปรับฐานราคาอย่างจริงจังในแนวโน้ม Sideway Up ที่มี Channel ระหว่าง 51.00-57.00 บาท แต่เนื่องจาก RSI ได้ส่งสัญญาณ Bearish Divergence ส่งสัญญาณอันตรายต่อแนวโน้มระยะกลาง

กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ 51.00 49.50 แนวต้าน 53.50 54.00 Stop Loss —-

KKP

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้ออีกครั้ง หลังจากพักฐานราคาเหนือ Neckline ที่ 50.75 บาทมานานพอสมควร และการฟื้นตัวในครั้งนี้ได้เป็นการยืนยันสัญญาณซื้อที่จะมี Target ใหญ่ที่บริเวณ 56.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 51.50 50.75 แนวต้าน 54.00 56.50 Stop Loss 49.75 บาท

SNNP

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อหลังจากสามารถ Break แนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมที่บริเวณ 17.00 บาท ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นๆ ที่จะมี Target ในการขึ้นที่บริเวณ 18.20 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ทยอยซื้อที่แนวรับเล่นสั้นๆ

แนวรับ 17.40 17.20 แนวต้าน 17.90 18.20 Stop Loss 17.00 บาท

SET

แนวโน้มในระยะสั้นๆ ในระดับ Trading ของดัชนีฯ ได้อยู่ในทิศทาง Sideway Down ในรูปแบบสามเหลี่ยม (Flag) ระหว่าง 1365-1386 จุด อย่างไรก็ดี ในรูปแบบนี้จะรูปแบบที่บอกสัญญาณซื้อหากสามารถ Break แนวต้านที่ 1385 ได้จะมี Target ที่ 1404 จุด

กลยุทธ์ รอแนวรับหรือ Follow Buy เหนือ 1386 จุด

แนวรับ 1375 1369 แนวต้าน 1385 1393

- Advertisement -