นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE  ประกาศชวนผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งแรกหลังจากระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.  ในรูปแบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น!!!!!

ด้าน “ณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์”  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตรียมยกทัพผู้บริหารร่วมให้ข้อมูลแผนธุรกิจปักธงเป้ายอดขายสินค้าไอที โตมากกว่า 10% พร้อมเดินหน้าขยายสาขาใหม่ ควบคู่กับ iStudio by ADVICE เสริมทัพ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เตรียมเสนอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับรอบผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,400,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นี้

- Advertisement -