นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย หรือ Lotus’s

“โลตัส” (Lotus’s) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้ชื่อจดทะเบียน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ประกาศความสำเร็จจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมมูลค่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567 พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ยกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่ SMART Community Center เพื่อเป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนทุกวัยในชุมชน

บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์โลตัส” (Lotus’s) เผยความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน จนถึง อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.90 – 3.56% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567 โดยสามารถปิดการขายได้รวมมูลค่า 9,000 ล้านบาท

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ “โลตัส” ในครั้งนี้ และขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่อำนวยความสะดวกเรื่องช่องทางขายให้กับผู้ลงทุน ตลอดจนให้ข้อมูลหุ้นกู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงทั้งข้อมูลและช่องทางการจำหน่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อแบรนด์และแผนธุรกิจของ “โลตัส” รวมถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ

“เราพร้อมมุ่งเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยเราจะมุ่งยกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่ SMART Community Center ในการเป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนทุกวัยในชุมชน โดยมีรูปแบบสาขา สินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของคนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้า รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส” นายสมพงษ์กล่าวเพิ่มเติม

ปัจจุบัน โลตัส มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  “โลตัส” (Lotus’s) มีร้านค้าปลีกจำนวน 2,454 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 226 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 178 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 2,050 แห่ง ทั้งนี้ โลตัส มีแผนการที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้ร้านค้าของ “โลตัส” (Lotus’s) สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้บริโภคได้มากขึ้น ควบคู่การเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจออนไลน์ ยกระดับ “โลตัส สมาร์ท แอป” ด้วยแอปพลิเคชันที่รู้ใจลูกค้ายิ่งขึ้น พร้อมเป็นร้านค้าปลีกชั้นนำในไทยที่พร้อมจัดส่งสินค้า จากทั้งสาขาเล็กและใหญ่ ตอกย้ำประสบการณ์การช้อปปิงที่ SMART ตอบรับเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการทั้งความสะดวกและความรวดเร็ว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และส่วนรวม

- Advertisement -