นาย สง่า ตันติอมรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AKS

บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AKS คว้าโอกาสทอง ปล่อยขายกิจการสินเชื่อบริษัท เอ็ม เอส ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด (‘MSCW’) โดยปราศจากลูกค้ารายเดิม (ขายกิจการพอร์ตเปล่า) รับทรัพย์มูลค่า 83 ล้านบาท!

นาย สง่า ตันติอมรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า “ปัจจุบันบริษัทฯ จัดโครงสร้างธุรกิจสินเชื่อให้มีความชัดเจนโดยโฟกัสถึงโอกาสเติบโตทางธุรกิจเป็นเป้าหมายสูงสุด การจำหน่าย MSCW ออกในมูลค่า 83 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินกำไรจากการจำหน่ายพอร์ตเปล่าเมื่อเทียบกับมูลค่าเดิมที่บริษัทฯ ซื้อ MSCW เข้ามาในปี 2565 โดยการที่ผู้ขอซื้อ ‘บริษัท แวลู เวนเจอร์ จํากัด’ (‘VV’) ประสงค์ซึ่งเพียงกิจการพอร์ตเปล่า ทางบริษัทฯ สามารถโอนถ่ายโยกย้ายพอร์ตสินเชื่อลูกค้า MSCW ไปที่บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด  (‘BYC’) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (‘BCAM’) ได้ ดังนั้นหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว มูลค่าที่สำคัญและกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นของ MSCW จะวิ่งเข้าไปยังพอร์ตสินเชื่อในเครือของบริษัทฯ ทำให้ภาพรวมของกระแสเงินสดของกิจการในอนาคตอาจไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เพราะไปเพิ่มมูลค่ากระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่ม BYC แทน) และฝ่ายบริหารพิจารณาเห็นว่าการจำหน่าย MSCW อาจเป็นโอกาสและการสร้าง Cash Flow เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทในเครือ AKS ต่อไป”

ทั้งนี้ AKS ย่อมาจาก A – ASSET (สินทรัพย์) K – KNOWLEDGE (ความรู้และความเชี่ยวชาญ) และ S – SUCCESS (ประสบความสำเร็จ) ซึ่งหมายถึง การใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์และธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตและประสบความสำเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

- Advertisement -