AHC ไฟเขียวแจกปันผล 0.63 บาท/หุ้น มั่นใจเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 15%

AHC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.63 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 20 พ.ค. 2567 ทิศทางธุรกิจปี 2567 ปรับโฉมใหม่ สร้างจุดแข็งเพิ่มโอกาสการแข่งขัน ยกระดับความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ เตรียมพัฒนาบริการเฉพาะทาง เล็งจับมือพันธมิตรขยายฐานกลุ่มลูกค้า มั่นใจเป้ารายได้ปีนี้ โตไม่ต่ำกว่า 15%

นายสิริพจน์ มาโนช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 ด้านครบวงจร ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.63 บาท/หุ้น

รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 94 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ที่ 50% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 3 พ.ค. 67 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 20 พ.ค. 67

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2567 โรงพยาบาลวางกลยุทธ์สร้างจุดแข็งบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ เพิ่มเติม ยกระดับความเชี่ยวชาญการแพทย์ พัฒนาบริการเฉพาะทาง ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการแข่งขัน

อีกทั้งจัดตั้งศูนย์ทางการแพทย์เฉพาะทาง เพื่อขยายศักยภาพการดูแลรักษากลุ่มแม่และเด็กแบบครบวงจร โดยจัดให้มีกุมารแพทย์ประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อรองรับการดูแล รักษา ผู้ป่วยกลุ่มโรคซับซ้อน เช่น โรคระบบประสาท โรคกระดูกและข้อ โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ

ขณะที่ โรงพยาบาลเอกชล 2 มุ่งเน้นรับสิทธิประกันสังคม และสิทธิร่วมต่างๆ มีแผนจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางมากขึ้นเช่นกัน เริ่มจากการเปิดให้บริการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Palliative Care) เพื่อขยายบริการให้สามารถรองรับการรักษาพยาบาล ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความร่วมมือกับพันธมิตรระดับนานาชาติ ในการขยายศักยภาพบริการการแพทย์เฉพาะทาง ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อยกระดับการดูแลรักษา คาดว่าจะเห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้ ซึ่งจะช่วยเสริมให้ธุรกิจโรงพยาบาล มีผู้ใช้บริการที่หลากหลายมากขึ้น และช่วยสร้างฐานรายได้ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

จากแผนการดำเนินงานดังกล่าว เชื่อว่ารายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มอัตราการทำกำไรดีขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตปี 2567 ไม่ต่ำกว่า 15%

- Advertisement -