คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MJD

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet Family Residences) ปิดดีลเสนอขายหุ้นกู้ ล็อตใหม่ 1,000 ล้านบาทเกลี้ยงตามเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เดินหน้าส่งมอบโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชูรีแนวหน้าของไทย

คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet Family Residences) กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ในการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองขายอีก 250 ล้านบาท หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้รับการตอบรับที่ดีและปิดการขายหุ้นกู้ทั้งหมด 1,000 ล้านบาทได้เต็มจำนวน รวมถึงความต้องการนักลงทุนยังคงมีอยู่อย่างมาก ซื้อเพิ่มหุ้นกู้สำรองเพิ่มอีกเกือบ 50 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น1,045.7 ล้านบาท” 

“แม้จะอยู่ในช่วงที่ภาวะตลาดมีความผันผวนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับโลก ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันต่างพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบมากขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีดังเช่นที่ผ่านมา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ยังคงเดินหน้าทั้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการเป็นผู้พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิต หรือ Lifescape Developer บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกรายที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต่างๆ ที่ไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ทำให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ เงินที่ได้รับการเสนอขายจากหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้ตามที่แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ทางการเงินต่อไป” คุณเพชรลดา กล่าวสรุป

 

###

#MajorDevelopment #Lifescape #Petscape

#PetFamilyResidences #MJD

- Advertisement -