GPSC จับมือ Seaborg ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี SMR รุกพลังงานสะอาดสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้ระบบไฟฟ้า

GPSC จับมือ Seaborg ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี SMR รุกพลังงานสะอาดสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้ระบบไฟฟ้า

GPSC จับมือ Seaborg จากประเทศเดนมาร์ก ร่วมศึกษาโอกาสการพัฒนาพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยี SMR คาดศึกษาความเป็นไปได้ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยเชื่อว่า SMR จะเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ช่วยให้ประเทศก้าวสู่พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2603 สร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าไทยอย่างยั่งยืน

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันนี้ (24 เมษายน 2567) GPSC ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mr. Klaus Nyengaard ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Seaborg Technologies ApS ผู้พัฒนาเทคโนโลยี SMR (Small Modular Reactor) ขนาดเล็ก ประเทศเดนมาร์ก ด้วยพันธกิจในการผลิตพลังงานสะอาด ที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jon Thorgaard เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย สาทร กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาออกแบบให้เป็นโมดูลาร์ขนาดเล็ก มีความปลอดภัยสูง และที่สำคัญเทคโนโลยี SMR จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการผลิตพลังงานสะอาดเพิ่มเติมจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ซึ่งจะเข้ามาตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2570)

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ ครอบคลุมด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม กฎหมาย ปัจจัยความเสี่ยง การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งและขนาดของหน่วยผลิตไฟฟ้าประมาณ 200-800 เมกะวัตต์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งสององค์กรในการดำเนินโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า SMR ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะนำมาศึกษาความเหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ หน่วยกำกับดูแล รวมทั้งภาคสังคมและประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเข้าใจในระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

Mr. Klaus Nyengaard ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Seaborg Technologies ApS กล่าวว่า “นวัตกรรมด้าน SMR นับเป็นโอกาสในการต่อยอดการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของ GPSC ในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของระบบการผลิตไฟฟ้าของไทย ให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงในระบบการผลิต”

การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี SMR มีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการศึกษาความเป็นไปได้ในเทคโนโลยีไฮโดรเจน (Hydrogen) และเทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture & Storage – CCS) ที่ GPSC กำลังดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อมุ่งเน้นหาโอกาสในการพัฒนาทางเลือกในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานสะอาดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ GPSC ในการร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้กับผู้เชี่ยวชาญจาก Seaborg จะสามารถทำให้ GPSC เข้าถึงมาตรฐานความปลอดภัยแบบ passive design (ซึ่งมีเฉพาะเทคโนโลยี SMR) การออกแบบเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก และการจัดการของเสีย ฯลฯ ตามข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) อย่างไรก็ตาม การศึกษาความเป็นไปได้ SMR จะต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนภายในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งด้านกฎหมาย ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

 

- Advertisement -