บล.กสิกรไทย:

SAPPE : แนวโน้ม 1Q67 แข็งแกร่ง

ราคาปิด (25.04.2024) 96.75 บาท ราคาพื้นฐาน 101.90 บาท

  • แนวโน้มไตรมาส 1/2567 ที่แข็งแกร่งขึ้นจากยอดขายที่แข็งแกร่งขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลง QoQ
  • ราคาเม็ดพลาสติก PET ที่ลดลง (45% ของ CoGS)
  • Upside risk ต่อประมาณการของเรา โดยพิจารณาจากเป้า GPM ของ SAPPE
  • มูลค่าหุ้นที่ไม่แพง

- Advertisement -