ฮั้วฟง รับเบอร์ฯ (HFT)  จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 ผถห.โหวตผ่านฉลุยทุกวาระ

ฮั้วฟง รับเบอร์ฯ (HFT)  จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 ผถห.โหวตผ่านฉลุยทุกวาระ

นายจวง จื่อ เหยา  (ซ้าย)  Vice President และนายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ (ขวา) กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ HFT ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต  โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ พร้อมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายงินปันผลประจำปี เพื่อประโยชน์ในการยกเว้นภาษีของผู้ถือหุ้นจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร สำหรับรอบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท/หุ้น รวมจำนวน 197,530,290 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดย HFT เผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 67 คาดเติบโตมากกว่าปีก่อน จากการสต๊อกสินค้าลูกค้าในยุโรปเริ่มปรับลดลงและใกล้เคียงกับระดับปกติ ซึ่งบริษัทได้หารือลูกค้าเพื่อเตรียมรองรับคำสั่งซื้อที่กลับเข้ามา บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางการค้าผลิตภัณฑ์ยางนอก ยางในที่มีคุณภาพไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก

- Advertisement -