SVT จ่ายปันผล 0.035 บ./หุ้น นักลงทุนรับทรัพย์ 20 พ.ค.67

SVT จ่ายปันผล 0.035 บ./หุ้น นักลงทุนรับทรัพย์ 20 พ.ค.67 ปักหมุด เพิ่มตู้ Vending Machine หนุนการเติบโตตามเป้า

ผู้ถือหุ้น SVT ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลปี 2567 หุ้นละ 0.035บาท กำหนดจ่ายวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ พร้อมเผยทิศทางธุรกิจ มุ่งเพิ่มตู้ Vending Machine ตามกลยุทธ์ หนุนการเติบโตตามเป้า

นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ภายใต้แบรนด์ SUN Vending เปิดเผยว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่มีนายสุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ  โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566) สามารถสร้างผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและ 2,437 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 59.14 ล้านบาท พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.035บาท  รวมเป็น 24.5 ล้าน และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

สำหรับแผนธุรกิจปี 2567 บริษัทยังคงมุ่งให้ความสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่ง และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นฐานกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก พร้อมขยายพื้นที่การติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ในพื้นที่เปิดตามสถานที่ต่างๆ เพิ่ม เช่น แหล่งทองเที่ยวสำคัญ ห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้า คอนโดมิเนียม รวมถึงปั๊มน้ำมัน เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเพิ่มยอดขาย  ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีตู้ Vending Machine ให้บริการกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ มากกว่า 16,000  ตู้ พร้อมตั้งเป้าขยายตู้และพื้นที่การติดตั้งตู้ Vending Machine เพื่อขยายฐานลูกค้า เพิ่มโอกาสทางการตลาด เพิ่มยอดขาย และสร้างการรับรู้แบรนด์ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการให้บริการตู้แบบสมาร์ท และการแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

- Advertisement -