นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม BTG

“BTG” เปิดตัว “Betagro Ventures” มุ่งบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจ “FoodTech & AgriTech” พร้อมเดินหน้าลงทุนสตาร์ทอัพ ผ่านกองทุน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ สร้างโอกาสเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนําของไทย เปิดตัว “Betagro Ventures” ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่มุ่งเน้นการลงทุน และพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเบทาโกร ผ่านการดําเนินงานภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 2) การพัฒนาแหล่งโปรตีนใหม่ที่ยั่งยืน และ 3) การสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะถูกขับเคลื่อนผ่านการลงทุนตามเป้าหมาย และการบ่มเพาะสตาร์ทอัพภายในองค์กร

  • “บมจ.เบทาโกร (BTG)” เปิดตัว “Betagro Ventures” บริษัทใหม่ที่มุ่งเน้นลงทุนและพัฒนานวัตกรรมครอบคลุมทั้งการลงทุนในกองทุนและสตาร์ทอัพ (Venture capital – VC) และการบ่มเพาะพัฒนาธุรกิจใหม่ (Venture Building – VB)
  • ตั้งกองทุน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,000 ล้านบาท สำหรับลงทุนในกองทุนและสตาร์ทอัพด้าน FoodTech & AgriTech ทั่วโลก โดยโฟกัสสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น (Early Stage) ที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้า
  • Betagro Ventures มุ่งแสวงหาโอกาสในการขับเคลื่อนนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจครอบคลุมระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเบทาโกร

โดย Betagro Ventures ได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลงทุนในสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น (Early Stage) ที่พัฒนานวัตกรรมใหม่สอดคล้องตามกลยุทธ์หลักของ Betagro Ventures และในการลงทุนจะมุ่งใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเบทาโกรในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคในวงกว้าง ผ่านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ Betagro Ventures ยังมุ่งเน้นบ่มเพาะและขยายธุรกิจภายในองค์กร ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของเบทาโกรเข้ากับทักษะ และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการสมัยใหม่ โดย Betagro Ventures มีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถเสริมแกร่งให้ธุรกิจเบทาโกรเติบโตยั่งยืนอีกด้วย

นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG และกรรมการผู้จัดการ Betagro Ventures กล่าวว่า “แม้ว่าโมเดลธุรกิจแบบเดิม กำลังเผชิญกับความท้าทายจาก Technology Disruption และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเห็นโอกาสในการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยการร่วมมือกับสตาร์ทอัพ โดยเบทาโกรเชื่อว่าการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจะช่วยเร่งให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี”

“Betagro Ventures จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเบทาโกรไปสู่ยุคใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยการลงทุนในสตาร์ทอัพ และการบ่มเพาะพัฒนาธุรกิจใหม่ โดย Betagro Ventures เชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสูง ทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวไปอีกขั้นอีกด้วย” นายชยธร กล่าว

 

 

 

- Advertisement -