ปตท.สผ. – เอไอที ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านสำรวจปิโตรเลียม สร้างบุคลากร ต่อยอดสู่การพัฒนา CCS

ปตท.สผ. – เอไอที ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านสำรวจปิโตรเลียม สร้างบุคลากร ต่อยอดสู่การพัฒนา CCS

นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ ศาสตราจารย์ คาซูโอะ ยามาโมโตะ (Prof. Kazuo Yamamoto) (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ PTTEP Subsurface University Energy Connect เพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิชาการด้านธรณีศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม สร้างบุคลากรด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการหาแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน หรือ CCS (Carbon Capture and Storage) เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ พิธีลงนามจัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดปทุมธานี

ภายใต้โครงการ PTTEP Subsurface University Energy Connect ปตท.สผ. ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 8 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

- Advertisement -