บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ธุรกิจดาวรุ่งแถมมีจุดเด่นเป็นบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดประกาศจ่ายปันผลงวดปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท พ่วงด้วยหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นมูลค่า 0.0125 บาทต่อหุ้น หากรวมปันผลเป็นเงินสดกับหุ้นปันผล คิดเป็นมูลค่ารวม 0.3125 บาทต่อหุ้น และมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พ.ค.นี้  ใครอยากเป็นเจ้าของหุ้นปันผลสูงอย่างนี้อย่าช้า ยังมีเวลา ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พ.ค.นี้

- Advertisement -