ผู้ถือหุ้น RICHY โหวตหนุนเพิ่มทุน 480 ลบ.

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนางสาวพิชญา ตันโสด (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชี่เพลส 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 480 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม 318 ล้านหุ้น และเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด 162 ล้านหุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่บริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -