PRM จัดประชุม E-AGM ปี 67 อนุมัติจ่ายปันผล 0.26 บ./หุ้น

นายบวร วงศ์สินอุดม (แถวนั่ง คนกลาง) ประธานกรรมการ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (แถวยืนคนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทพริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566  เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และรับเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นปี 2567 เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

- Advertisement -