ผถห.TQR เทคะแนนอนุมัติจ่ายปันผลปี 66 อีก 0.226 บ./หุ้น รวมทั้งปี 0.40 บ./หุ้น

คุณกฤษณะ บุญยะชัย (กลาง) ประธานกรรมการ, คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดประจำปี 2566 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 92.00 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ0.174  บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 40.02 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.226 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 51.98ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -