ผถห. DEMCO ยกมือโหวตผ่านทุกวาระ

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ (นั่งที่ 2 จากขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายไพฑูรย์ กำชัย (นั่งที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนธุรกิจ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี บริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) บมจ. เด็มโก้ (DEMCO) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านการจัดในรูปแบบระบบ Online หรือ E-AGM โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทฯพร้อมรุกขยายธุรกิจใหม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลังงานสะอาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และงานดังกล่าวจัดขึ้นที่บริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -