PRTR จัดกิจกรรม “TOWN HALL 2024” ภายใต้แคมเปญ “I Know That I Can” ดึงศักยภาพบุคลากร เดินหน้าสู่ New High

PRTR จัดกิจกรรม “TOWN HALL 2024” ภายใต้แคมเปญ “I Know That I Can” ดึงศักยภาพบุคลากร เดินหน้าสู่ New High

นางสาวริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR นำทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม “TOWN HALL 2024” เพื่อประกาศวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2567 ภายใต้แคมเปญ “I Know That I Can” เพื่อตอกย้ำศักยภาพของทุกคน ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน และเราจะไปให้ไกลกว่าเดิม เดินหน้าบันทึกสถิติสูงสุดใหม่ ตอกย้ำผู้นำ Total HR Solutions ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พร้อมสร้าง “ความยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นกับองค์กร เป็นสิ่งที่ PRTR ตระหนักและให้ความสำคัญ ดังนั้น ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตขององค์กร “พุ่งทยาน” ไปพร้อมกับความท้าทายในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ESG พร้อมจัดกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

- Advertisement -