ปลุกดีเอ็นเอความยั่งยืนภายใต้หลัก ESG ร่วมบริจาคสิ่งของนักเรียนรร.โสตศึกษา – กิจกรรม “ร้อยต้น ล้านลมหายใจ”

สยามแก๊สฯ (SGP) ปลุกดีเอ็นเอความยั่งยืนภายใต้หลัก ESG ร่วมบริจาคสิ่งของนักเรียนรร.โสตศึกษา – กิจกรรม ร้อยต้น ล้านลมหายใจ

กลุ่มบริษัทสยามแก๊สฯ  นำโดย ดร.วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP และ ดร.พัชรา วีรบวรพงศ์ กรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่คณะครู และนักเรียน ให้โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ในโครงการ “สยามแก๊ส  ปันรักษ์ ปันสุข เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” นับเป็นโครงการ CSR ต่อเนื่องที่ตั้งใจมอบคืนให้กับสังคมและชุมชน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทสยามแก๊สยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ “ร้อยต้น ล้านลมหายใจ” ซึ่งมีจุดประสงค์ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ นับเป็นการต่อยอดกิจกรรม CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบ ESG (Environment Social และ Governance)

- Advertisement -