KGI จัดพิธีทำบุญบริษัท เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่ One Bangkok ด้วยแนวคิดพื้นที่แห่งความยั่งยืน

นายจื้อ-หง หลิน (ขวา) กรรมการอำนวยการ นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล นายสุเทพ รุ่งสยาม (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์ นายเจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่โครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) ถนนวิทยุ โดยการย้ายสำนักงานครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและบุคลากรของ KGI ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว KGI ยังรักษาความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการลดการใช้ไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก และนำไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050)

ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อเพื่อทำธุรกรรมใดๆ ทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อผ่านหมายเลขเดิม คือ 0-2658-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานเดิมที่ท่านเคยติดต่ออยู่แล้วโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

- Advertisement -