ผถห.SAFEอนุมัติปันผลอีก 0.15 บ./หุ้น รวมทั้งปีจ่าย 0.805 บ.

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ (กลาง แถวหน้า) ประธานกรรมการบริษัท, นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง แถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางปริญญารัตน์ กว้างคณานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่1 จากขวา แถวหน้า) และ นางสาวชนิดา พัธโนทัย (ที่1 จากซ้าย แถวหน้า) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SAFE) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) มีมติอนุมัติปันผลอีก 0.15 บาท/หุ้น รวมทั้งปีจ่ายปันผล 0.805 บาท กำหนดจ่ายเงินวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าลงทุนเทคโนโลยีใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ซึ่งมั่นใจว่าปีนี้มีโอกาสสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ SAFE Fertility Group เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -