บล.พาย

GFPT: GFPT PCL.

1Q24 กำไรดีกว่าคาด โดยโต 56%YoY

เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิม มีปัจจัยบวกจากผลประกอบการงวัด 1Q24 ออกมาดีกว่าที่เราคาดถึง 9% (นับเฉพาะกำไรปกติ) และเพิ่มขึ้น ถึง 56%YoY, 14%QoQ ได้รับผลดีจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมอย่าง GFN ที่สูงถึง 91 ล้านบาท (+41%QoQ) พลิกจากที่รับรู้ขาดทุน 11 ล้านบาทใน 1Q23 ขณะที่รายได้ทรงตัวจากปีก่อน แม้ว่าปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้น 20%YoY, 8%QoQ ก็ตาม เพราะราคาขายมีการปรับตัวลดลงทั้งตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป แนวโน้มที่เหลือของปีเรายังคาดว่าด้วยราคาไก่ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะหนุนให้ผลประกอบการยังคงเห็นการเติบโตได้ โดยเราคงประมาณการณ์กำไรสุทธิทั้งปีไว้เท่าเดิมที่ 1,524 ล้านบาท (+11%YoY)

1Q24 กำไรสุทธิ์ 466 ล้านบาท (+56%YoY,+14%QoQ)

  • GFPT มีกำไรสุทธิงวด 1Q24 ที่ 466 ล้านบาท (+56%YoY, +14%QoQ) หากไม่รวมรายการพิเศษประมาณ 25 ล้านบาท จะมีกำไรปกติที่ 441 ล้านบาท (+86%YoY, +9%QoQ) ดีกว่าที่เราคาดไว้ 9% (เราคาดไว้เพียง 406 ล้านบาท) ได้รับผลดีจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น 115%YoY, 17%QoQ การเพิ่มขึ้นมากดังกล่าวมาจาก GFN
  • รายได้ที่ 4,527 ล้านบาท (-0.4%YoY, -6%QoQ) แม้ว่าปริมาณส่งออกจะสูงถึง 8,300 ตัน (+20%YoY, +8%QoQ) แต่ราคาขายปรับตัวลดลงทั้งตลาดญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงิน และตลาดสหภาพยุโรป ขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 9%YoY. -1%QoQ คาดว่ามาจากอาหารกุ้งที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 45%YoY, 13%QoQ
  • อัตรากำไรขั้นต้นที่ 12.6% เพิ่มขึ้นจาก 10.4% ใน 1Q23 และ 12.4% ใน 4Q23 ได้รับผลดีจากต้นทุนที่ลดลง รวมถึงปริมาณการผลิตที่ดีขึ้นทำให้มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 369 ล้านบาท +4%YoY เพราะค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 5%QoQ
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ 232 ล้านบาท (+115%YoY, +17%QoQ) แบ่งเป็น GFN 91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41%QoQ และพลิกจากที่รับรู้ขาดทุน 11 ล้านบาทใน 1Q23 ส่วน Mckeys อยู่ที่ 141 ล้านบาท (+18%YoY, +6%QoQ) เป็นผลจากการส่งออกที่ดีขึ้น

แนวโน้มยังดูดี

ภาพรวมช่วงที่เหลือของปีคาดว่าจะยังเห็นการเติบโตได้จาก 1Q24 โดยมีปัจจัยบวกจากราคาเนื้อไก่ในประเทศที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง ตามราคาสุกรและความต้องการบริโภคที่จะมากขึ้นหลังการเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค. ขณะที่ในแง่ต้นทุนคาดว่าจะเห็นการลดลงได้หลังราคาข้าวโพดและกากถั่วเหลืองมีการปรับตัวลดลง

ยังคงแนะนำ “ซื้อ” เพราะได้รับผลดีจากราคาไก่ที่ฟื้น

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 14.6 บาท (12XPER’23E) มีปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไก่เพียงธุรกิจเดียวจึงไม่มีผลกระทบจากความผันผวนของราคาสุกรมากนัก ทั้งนี้ เรายังคงประมาณการผลประกอบการในปี 24 ไว้เท่าเดิมโดยคาดรายได้ 19.6 ล้านบาท (+3%YoY) และกำไรสุทธิ 1,524 ล้านบาท (+11%YoY)

- Advertisement -