บล.พาย:

CPAXT: CP Axtra PCL

กำไร 1Q24 เติบโต YoY ต่อเนื่อง

รายงานกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 2.5 พันล้านบาท (+15%YoY, -24%QoQ) ใกล้เคียงกับที่เราและ BB consensus คาด กำไรที่เติบโต YOY เป็นผลจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ของ Makro ที่ +3.4% และ Lotus’s ที่ +7.1% ในช่วง 1Q24 และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ขณะที่ SSSG เดือน เม.ย. ยังสดใส่ต่อเนื่อง Makro ที่ +3% และ Lotus’s ที่ +5% เราปรับลดประมาณการกำไรลง 4% -7% ในปี 2024-25 เพื่อสะท้อน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของ Omni Channel ที่มีแนวโน้มสูงกว่าคาด และปรับลดคำแนะนำลงจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” มูลค่าพื้นฐาน 36.00 บาท (เดิม 41.00 บาท) ไม่รวม upside จาก Digital Wallet

กำไร 1Q24 เติบโตต่อเนื่อง YoY

  • ธุรกิจขายส่ง (Makro) มีผลประกอบการลดลงเป็น 1.6 พันล้านบาท (-17%YoY) ใน 1Q24 จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของ Omni Channel และค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ แม้ว่ายอดขายสาขาเดิมจะเติบโต 3.4YoY และมีรายได้ที่ 6.8 หมื่นล้านบาท (+6%YoY) หนุนจากยอดขายช่องทาง Omni Channel ยอดขายอาหารแห้ง (+7%YoY) และอาหารสด (+5%YoY) บวกกับการขยายสาขาแบบ Eco plus 2 สาขาระหว่างไตรมาส อัตรากำไรขันต้น (GPM) ของธุรกิจขายส่งขยายตัว 140 bps YoY ที่ 11.3% ใน 1Q24 จาก 10.9% ใน 1Q23 และ 10.6% ใน 4Q23 ผลจากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อยอดขายเพิ่มขึ้น 100 bps YOY จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของ Omni Channel, การขยายสาขาใหม่ และค่าใช้จ่ายของศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่
  • ธุรกิจค้าปลีก (Lotus’s) มีผลประกอบการที่ก้าวกระโดดขึ้น 2.4 เท่า YoY เป็น 913 ล้านบาทใน 1Q24 จาก 269 ล้านบาทใน 1Q23 แต่ลดลงจากช่วงไฮซีชั่นที่ 1.5 พันล้านบาทใน 4Q23 การเติบโต YoY หนุนยอดขายที่เติบโตดี พร้อมกับการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี มีรายได้จากการขายที่ 5.3 หมื่นล้านบาท (+7%YoY) หนุนจาก SSSG ของ Lotus’s Thailand ที่ +6.9%YoY และ Lotus’s Malaysia ที่ +8.4%YoY ผลจากกลยุทธ์การมุ่งเน้นอาหารสด และมีจำนวนสาขา Hypermarket ลดลง 1 สาขาในไทย และปิด Mini-supermarket 5 สาขา เปิดสาขา Supermarket ที่มาเลเซีย 1 สาขา ทำให้สิ้นไตรมาสมีจำนวนสาขาในไทย 2,448 สาขา ในมาเลเซีย 69 สาขา อัตรากำไรขั้นต้น ของธุรกิจค้าปลีกลดลงทั้ง YoY และ QoQ เป็น 17.6% ใน 1Q24 จาก 18.0% ใน 18.2%ใน 4Q23 จากการเพิ่มการส่งเสริมการขายที่ Lotus’s Malaysia แม้ว่า GPM ของ Lotus’s Thailand จะขยายตัวเพียง 10 bps YoY ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายลดลง 170 bps YoY จากอัตราค่าไฟต่อหน่วยที่ลดลง ส่วนรายได้ส่วนธุรกิจศูนย์การค้าทรงตัว YoY ใน 1Q24

คำแนะนำ “ถือ” ค่าใช้จ่าย Omni Channel ยังคงทำนิวไฮ

มูลค่าพื้นฐาน 36.00 บาท คำนวณด้วยวิธีคิดลดเงินสด (DCF) ด้วย WACC 8.0% และ TG 2% เทียบเท่า 38.5xPE’24E ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยกลุ่มพาณิชย์ไทย เราแนะนำติดตามผลประชุมหลังแถลงผลประกอบการในวันที่ 16 พ.ค. 2024 โดยมี 2 ปัจจัยหลักที่ต้องติดตามคือ 1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของ Omni Channel จะเริ่มมีอัตราส่วนลดลงช่วงไหน และ 2) การทำส่งเสริมการขายของ Lotus’s มาเลเซียที่มากขึ้น จะทำถึงช่วงไหน GPM ของ Lotus’s จะเริ่มฟื้นตัวช่วง 2H24 ได้เลยหรือไม่

- Advertisement -