นายณัฏฐชัย ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR

“เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR)” ลุยงาน Smart Technology & AIoT  ปัจจุบัน ตุน Backlog กว่า 1,909 ลบ. หนุนปีแห่งการเทิร์นอะราวด์

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เดินหน้าธุรกิจให้บริการด้านระบบวิศวกรรมออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายระบบไอทีโซลูชันครบวงจร ปักธงลุยงานด้าน Smart Technology & AIoT มาขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการนำ AI มาหนุนการดำเนินธุรกิจในปี 67 โดยมุ่งมั่นส่งมอบงานปัจจุบันตามแผนงาน และประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดตุน Backlog กว่า 1,909 ลบ.

นายณัฏฐชัย ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยว่า ก้าวต่อไปของ AMR บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าธุรกิจผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และบริการซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมแบบครบวงจร บริษัทฯ พร้อมเดินหน้า 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) Smart Technology & AIoT โดย AMR มุ่งดำเนินธุรกิจด้านการวางระบบเทคโนโลยีที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญมานานกว่า 20 ปี  2) Infrastructure & Green Transportation มุ่งเน้นด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งมวลชน และ 3) Renewable Energy & Green Environment ที่สอดรับกระแสการอนุรักษ์โลก ทั้งด้านธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและการ Recycle พลาสติกจากขยะชุมชน ที่ช่วยลดการสร้างมลภาวะของเมืองและลดไมโครพลาสติกที่เป็นปัญหาในระดับโลก

ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ปักธงรุก Smart Technology & AIoT ที่กำลังขยายตัวและเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ และสนับสนุนผลการดำเนินงานพลิกฟื้น เข้าสู่ช่วงเทิร์นอะราวด์ จากปัจจุบัน AMR มีงานในมือ (Backlog) ที่รอรับรู้รายได้อยู่กว่า 1,909 ล้านบาท มั่นใจสามารถส่งมอบงาน พร้อมรับรู้รายได้ภายในปีนี้ได้ตามแผนงาน

อย่างไรก็ดี หากประเมินภาพรวมการเติบโตของธุรกิจใน 1-3 ปีข้างหน้า มองว่าภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมยังคงมีการเดินหน้าการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ซึ่งจำเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ การลงทุนด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าหรือการคมนาคมขนส่งด้วยพลังงานสะอาด ที่ขับเคลื่อนชุมชนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ปัจจุบัน AMR มีโครงการที่อยู่ระหว่างการยื่นประมูลจากภาครัฐและเอกชนอีกมาก เพื่อสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานในปี 2567 และในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

จากความรู้ความชำนาญเดิมของ AMR ที่ผ่านมา บริษัทฯ มองเห็นโอกาสการต่อยอดธุรกิจด้าน Artificial Intelligence of Things (AloT) หรือการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น อาทิ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Management, BMS) ที่ครอบคลุมทั้งระบบบไฟฟ้า ระบบคุมสภาพอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบทำความเย็นภายในอาคาร ระบบบริหารจัดการสำนักงานและอาคารจอดรถ ระบบอัตโนมัติอื่นๆ เช่น ระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (Smart Warehouse) ระบบควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Management) และการจัดการน้ำดิบ (Raw Water Management) ระบบควบคุมและจัดการน้ำท่วมเมือง (Water Flooding Management) เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยี AI ที่ถูกนำมาใช้ บริษัทฯ สามารถนำมาผนวกเพื่อทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมได้อย่างลงตัว ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ สามารถต่อยอดด้วยการสร้างโซลูชันที่แตกต่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเติบโตของธุรกิจของ AMR ในอนาคต ที่จะก่อเกิดรายได้และทำกำไรอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2567 มีสัญญาณดีขึ้นจากปีที่ผ่าน โดยบริษัทฯ สามารถทำกำไรขั้นต้นได้ดีขึ้น และมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 22 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 73 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวม 211 ล้านบาท ซึ่งมาจากการรับรู้รายได้จากการซื้อขายเครื่องจักรคัดแยกขยะ โครงการขยะชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่า 60 ล้านบาท และโครงการติดตั้งเครื่องผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบอัตโนมัติ มูลค่า 59 ล้านบาท เป็นต้น

- Advertisement -