นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP

นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP มอบเงินบริจาคส่วนตัวให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด มูลค่า 100,000 บาท สำหรับร่วมในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสมทบทุนค่ายา ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาลแก่พระภิกษุและสามเณรอาพาธ และมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด เพื่อสนับสนุนสมทบทุนให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ขาดการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากขาดทุนทรัพย์และไร้ครอบครัว ให้ได้รับการรักษาที่ดี

- Advertisement -