บล.ไอร่า: 

OSP

21.80 บาท เป็นแนวต้านสำคัญของ Neckline ที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ และจะมี Target ในการขึ้นที่บริเวณ 24.80 บาท เป็นอย่างน้อยสำหรับรอบเล็ก

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ21.80 บาทเล่นรอบเล็ก

แนวรับ 21.20 20.80 แนวต้าน 22.90 23.20 Stop Loss 20.60 บาท

HANA

41.00 บาทเป็นแนวต้านสำคัญของ Neckline ที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ และจะมี Target ในขาขึ้นที่บริเวณ 45.00 บาท เป็นอย่างน้อยสำหรับรอบเล็ก

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ 41.00 บาท เล่นรอบเล็ก

แนวรับ 39.25 38.25 แนวต้าน 42.25 43.75 Stop Loss 37.75 บาท

JMT

ระดับราคาได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่หลุดแนวรับสำคัญที่บริเวณ 20.20 บาทลงมาตามสัญญาณขายที่จะมี Target ในการลงระลอกนี้ที่บริเวณ 15.00 บาท เป็นอย่างน้อยและเป็นการลงในแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัว

กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ 16.00 15.00 แนวต้าน 18.00 18.30 Stop Loss —-

TFG

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อหลังจากที่สามารถ Break แนวต้าน Neckline ที่บริเวณ 3.90 บาท ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อในแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ และจะมี Target ในการขึ้นที่บริเวณ 4.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 3.98 3.92 แนวต้าน 4.22 4.32 Stop Loss 3.90 บาท

SET

แนวโน้มในระดับ Trading ของดัชนีฯ ได้ทรงตัวในกรอบแคบๆ ด้วย Volume ที่เบาบางและซบเซาอย่างหนัก ทำให้ดัชนีฯ ได้ Sideway อยู่ใน Channel ระหว่าง 1366-1380 จุด แต่ก็มีแนวโน้มจะเป็นการฟอร์มตัวเป็น Head&Shoulder Bottom

กลยุทธ์ รอ Volume ที่จะชี้ว่าดัชนีจะออกในทิศทางใด

แนวรับ 1370 1366 แนวต้าน 1379 1384

AIRA Stock Trading: 15/05/67

- Advertisement -