นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF

บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง “AF” เดินเกมรุกเจาะตลาดปล่อยสินเชื่อแฟคตอริ่ง GREEN Project ซี้ดีมานด์ผู้ขอสินเชื่อกลุ่มนี้คึกคัก รับเทรนด์ ESG ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ พร้อมขับเคลื่อนการปล่อยสินเชื่อกลุ่มธุรกิจทางการแพทย์-กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ สู่เป้าการปล่อยสินเชื่อเติบโตในปี 2567 ไม่ต่ำกว่า 10%

นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF ผู้นำด้านการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เปิดเผยว่า ดีมานด์ผู้ใช้บริการขอสินเชื่อแฟคตอริ่ง ในปี 2567 จะเติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากปีก่อน สอดรับกับภาพรวมอุตสาหกรรมการปล่อยสินเชื่อในปีนี้ ที่บริษัทฯ มองว่ายังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มุ่งสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง และควบคุมบริหารความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิด NPL ทำให้บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อโดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในเทรนด์การเติบโตในช่วงขาขึ้น อาทิ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน (GREEN Project) , กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์, กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ non factoring credit เช่น โครงการประหยัดพลังงาน หรือ GREEN Project ซึ่งมีดีมานด์ที่สูง โดยมีการปล่อยสินเชื่อโครงการ GREEN Project ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ โดยเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สอดรับกับแนวทาง ESG ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่ม GREEN Project รวมถึงกลุ่มทางการแพทย์ ต่อเนื่องจากไตรมาส 4/2566 จนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อที่สูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ ขณะที่การปล่อยสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ก็ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มั่นใจว่าการปล่อยสินเชื่อแฟคตอริ่งโดยรวมในปีนี้ มีแนวโน้มการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% เมื่อเทียบกับปี 2566

- Advertisement -