ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 28,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,113 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 จากกำไรสุทธิจำนวน 27,855 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2566 โดยกำไรสุทธิส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 44% ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และบริษัทย่อยอื่นๆ 39% กลุ่มธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก 10% และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 5% และมาจากผลการดำเนินงานของ ปตท. คิดเป็น 2% ซึ่งลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2566 ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี 2567 ปตท. ได้มีการลงทุนเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยราว 6,000 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน เช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ไตรมาสแรกของปี 2567 ปตท. นำเงินส่งรัฐในรูปแบบของภาษีเงินได้รวมกลุ่ม ปตท. เป็นจำนวน 10,600 ล้านบาท

ปตท. ยึดมั่นพันธกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเติบโตระดับโลก พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศไทย (Plant & Bean (Thailand)) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-Based food) ภายใต้ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (Nutra Regenerative Protein Co. Ltd: NRPT) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%) และ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน): NRF) ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล “BRC Global Food Safety Standard (Issue 9): BRC” ในระดับ Grade A และได้รับการรับรองมาตรฐาน BRCGS Plant-Based ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียน ต่อยอดธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ นอกจากนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2583 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 ปตท. ได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 86,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2566 และล่าสุดได้ดำเนิน “โครงการปรับภูมิทัศน์ @ คลองเปรมประชากร” ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวกว่า 10 ไร่ ให้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

“ตลอดระยะเวลา 45 ปี ปตท. มุ่งมั่นรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เป็น พลังที่ส่งต่อ สู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน ของคนไทยทุกคน” ดร.คงกระพัน กล่าว

 

- Advertisement -