บล.พาย:

BBIK: Bluebik Group PCL

แม้กำไรตามคาด แต่ Outlook ชะลอตัว

BBIK มีกำไรงวด 1Q24 ที่ 69 ล้านบาท (+19% YoY, -14%QoQ) ตามอุตสาหกรรมคาดเพิ่มขึ้นรายปีจากรับรู้รายได้จากบริษัทลูกเต็มไตรมาส แต่ปรับตัวลดลงตามปัจจัยฤดูกาล (1H กำไรน้อยกว่า 2H) ส่วนแบ่งกำไรจาก JV อยู่ที่ 11 ล้านบาท (+8%YoY, -52%QoQ) หลักจากได้ส่งมอบโปรเจ็คใหญ่ในไตรมาสก่อน โดยเราปรับลดประมาณกำไรปี 24-25E ที่ -16%, -20% ตามลำดับเนื่องจาก Backlog ที่ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม สะท้อนภาพของการชะลอการลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ทำให้การดำเนินการรับรู้รายได้ช้าลง 1H24 และค่อยๆปรับตัวดีขึ้นใน 2H24 เราแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคา 48.5 บาทต่อหุ้น ณ ระดับราคาปัจจุบัน คิดเป็น PE’24 ที่ 26.1x มากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 22.7x ตามการเติบโตของ BBIK 22% ที่มากกว่า อุตสาหกรรม 18%

กำไร 1Q24 ชะลอตัวลงตามปัจจัยทางฤดูกาล

  • BBIK มีกำไรสุทธิที่ 69 ล้านบาท (+19%YoY, -14%QoQ) เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาส (Innoviz และ Valcan) แต่ปรับตัวลดลงตามปัจจัยฤดูกาล (1H กำไรน้อยกว่า 2H) โดยมีกำไรพิเศษจากค่าเงิน 3 ล้านบาทชดเชยกับต้นทุนค่า subscription ที่สูงขึ้นจากค่าเงินอ่อนค่า 3 ล้านบาท
  • รายได้ 370 ล้านบาท (+39%YoY, -1%QoQ) เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสที่ถูก M&A เข้ามาใน 1Q23 อีกทั้งมีการรับรู้ของโครงการในเวียดนาม 39 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวมีต้นทุนดำเนินการเพิ่มเติม
  • อัตรากำไรขึ้นต้นที่ลดลงเหลือ 46% จากเฉลียทังปี ก่อนที่ 50% เนื่องจากมีการรับรายได้ของบริษัทลูกเพิ่มขึ้น (GPM อยู่ที่ประมาณ 40% เทียบกับกำไร GPM ของธุรกิจหลักที่ 50%)
  • สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ คิดเป็น 28.5% ในงวด 1Q24 ทรง ตัวเมื่อเทียบกับทั้งปี 23 เนื่องจากการขยายสำนักงาน เพื่อรองรับพนักงาน 1.6 พันคนในอนาคตและขยายทีมขาย
  • ส่วนแบ่งกำไรจาก JV อยู่ที่ 11 ล้านบาท (+8%YoY, -52%QoQ) ชะลอตัวลงตามปัจจัยฤดูกาลและการส่งมอบงานใหญ่ในไตรมาสที่ผ่านมา

ปรับลดประมาณการกำไรปี 24-25E ติดตาม Backlog ประกอบการตัดสินใจ

  • โดยเราปรับลดประมาณการกำไรในปี 2024 เป็น 330 ล้านบาท (+18%YoY) มาจาก 1) การดำเนินการหลัก +9%YoY 2) ส่วนแบ่งกำไรจาก JV +3%YoY 3) สัดส่วนการถือหุ้นของ Innoviz +5%YoY เนื่องจากการการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน (รายได้ BBIK : 90% เป็นเอกชน) โดย 1H24 การชะลอตัวยังดำเนินต่อเนื่องและการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน
  • โดย Backlog ณ สิ้น 1Q24 มี 960 ล้านบาท (+11%QoQ) แบ่งเป็น บริษัทเครือ 699 ล้านบาท (-1%QoQ) และ JV 261 ล้านบาท (+69%QoQ) เนื่องด้วยการแข่งขันในอุตสาหกรรม retail Oil ปรับตัวมากขึ้น หนุนการลงทุนใน Technology เพิ่มติม ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ชะลอการลงทุน

คงคำแนะนำ “ซื้อ”

ที่มูลค่าพื้นฐาน 48.50 บาทต่อหุ้น คำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ด้วย WACC: 11.9%, TG: 5% เราคาดว่ากำไร BBIK สามารถเติบโตเฉลี่ย 3 ปี ข้างหน้าที่ 22% มากกว่าค่าเลี่ยอุตสาหกรรม (ไม่รวม IIG ที่ฟื้นตัวจากขาดทุน) ที่ 18% ทำให้ส่งผลให้ BBIK เทรดที่ PE’24E ที่ 26.1x มากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 22.7x

Downside Analysis

ถ้าหากรายได้ทรงตัว 25E -> Target Price 43 Bt/share

ถ้าหากรายได้ทรงตัว 25-26E -> Target Price 40 Bt/share

- Advertisement -