บล.พาย:

CPF: Charoen Pokphand Foods PCL

1Q24 ออกมาดี คาด 2Q24 ดีได้อีก

เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” CPF เช่นเดิม มีปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่พลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้เร็วกว่าที่เราคาดไว้ โดยช่วง 1Q24 มีกำไร สุทธิ 1,152 ล้านบาท ขณะที่กำไรจากธุรกิจหลักอยู่ที่ 340 ล้านบาท ถือเป็นกำไรจากธุรกิจหลักครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ซึ่งได้รับผลดีจากต้นทุนที่ลดลง ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นกลับมาอยู่ที่ระดับ 12 % รวมถึงผลดีจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้แนวโน้มในช่วง 2Q24 คาดว่าจะได้รับผลดีจากราคาเนื้อสัตว์ที่ฟื้นตัว ทั้งราคาสุกรและราคาเนื้อไก่ รวมกับส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ทั้งส่วนแบ่งจาก CPALL และบริษัทที่จีน ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการจะเห็นการเติบโตได้ และทำให้เราปรับประมาณการกำไรทั้งปีขึ้นจากเดิม 80% มาอยู่ที่ 5,721 ล้านบาท และทำให้ประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ใหม่ที่ 24.7 บาท (0.9XPBV’24E)

1Q24 กำไรสุทธิ 1,152 ล้านบาท

  • 1Q24 CPF มีกำไรสุทธิ 1,152 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 852%QoQ และพลิกจากที่ขาดทุน 2,725 ล้านบาทใน 1Q23 ถ้าไม่รวมรายการพิเศษอย่างเช่นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ หรือกลับรายการด้อยค่าจะมีกำไรปกติประมาณ 340 ล้านบาท เทียบกับขาดทุน 3,393 ล้านบาทใน 1Q23 และ 7,330 ล้านบาทใน 4Q23 นับเป็นกำไรปกติครั้งแรกนับตั้งแต่ 4Q22
  • รายได้อยู่ที่ 140,037 ล้านบาท (-3%YoY, -5%QoQ) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับการลงทุนในโปแลนด์จากบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้าและการขายฟาร์มไก่ไปในช่วง 4Q23
  • กำไรขั้นต้นที่ 12% ดีขึ้นจาก 11% ใน 1Q23 และ 9% ใน 4Q23 เป็นผลจากกำไรขั้นต้นธุรกิจสัตว์น้ำที่ดีขึ้น หลังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงต้นทุนการเลี้ยงที่ลดลง  ขณะที่ปัจจัยเรื่องราคาเนื้อสัตว์ในประเทศยังไม่มากนัก
  • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ 12,178 ล้านบาท (-5%YoY, -20%QoQ) เป็นผลจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนอยู่ที่ 1,792 ล้านบาท พลิกจากที่ขาดทุน 1,088 ล้านบาทใน 1Q23 จากการฟื้นตัวของ CPALL ส่วนเทียบกับ 4Q23 จะลดลง 70%QoQ เพราะไตรมาสก่อนมีกำไรพิเศษเข้ามากว่า 5,400 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ยจ่ายที่ 6,182 ล้านบาททรงตัวจากปีก่อนแต่ลดลง 11%QoQ 

2Q24 คาดดีต่อเนื่อง

แนวโน้มช่วง 2Q24 คาดผลประกอบการจะเติบโตได้ต่อเนื่องจาก 1Q24 จากปัจจัยบวกเรื่องราคาเนื้อสัตว์ที่ฟื้นตัวต่อเนื่องทั้งราคาสุกร (จากผลกระทบของโรคระบาด) และไก่ โดยล่าสุดราคาสุกรขึ้นมาสูงถึงระดับ 74 บาท/กก. ส่วนราคาไก่ที่ 44 บาท/กก. ขณะที่ราคาในต่างประเทศต่างปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะราคาที่จีนที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นด้วย

ปรับกำไรทั้งปีขึ้น และคงคำแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”

จากผลประกอบการที่กลับมามีกำไรเร็วกว่าที่คาดทำให้เราปรับกำไรทั้งปีขึ้นจากเดิม 80% มาอยู่ที่ระดับ 5,721 ล้านบาท จากเดิม 3,152 ล้านบาท โดยปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลง ขณะที่คำแนะนำการลงทุนจากปัจจัยบอกเรื่องผลประกอบการและราคาเนื้อสัตว์ตามที่กล่าวไปข้างต้น เราจึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิม โดยปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นเป็น 24.7 บาท (0.9XPBV’24E)

- Advertisement -