บล.พาย:

BEM: Bangkok Expressway and Metro PCL

กำไร 1Q24 โต YoY พร้อมความชัดเจนสัมปทานที่มากขึ้น

รายงานกำไรสุทธิงวด 1Q24 ที่ 847 ล้านบาท (+13%YoY, -1%QoQ) ใกล้เคียงกับที่เราและตลาดคาด การเติบโต YoY ได้แรงหนุนจากจำนวนผู้โดยสารระบบ MRT ที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง แม้ว่าปริมาณจราจรบนทางพิเศษจะทรงตัว YoY ส่วนกำไรที่ลดลง QoQ ผลจากต้นทุนการให้บริการเพียงครั้งเดียว ขณะที่ 2Q24 มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่อง ตามจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เติบโตโดดเด่น ซึ่งสะท้อนผ่านจำนวนผู้โดยสารช่วง 7 วันที่ผ่านมา เติบโตกว่า 20%YoY สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า ทั้งระบบที่เติบโต 16%YoY หนุนจากจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูที่เพิ่มเข้ามา  นอกจากนี้เราคาดว่าภายในปี 2024 จะมีความชัดเจนมากขึ้นในสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และทางด่วนขั้นที่ 2 (Double Deck) เราแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 9.30 บาท

กำไรสุทธิ 1Q24 เติบโต YoY แต่ลดลง QoQ

  • รายได้ 1Q24 ที่ 4.3 พันล้านบาท (+4%YoY, +2%QoQ) แบ่งเป็น 1. รายได้ธุรกิจทางด่วน 2.3 พันล้านบาท (+1%YoY) ใน 1Q24 ผลจากปริมาณจราจรบนทางพิเศษที่ทรงตัว YoY บนระดับ 1.12 ล้านเที่ยวต่อวันใน 1Q24 หรือคิดเป็น 89% ของระดับก่อนเกิด COVID-19 เนื่องจากปริมาณการจราจรเดือน มี.ค. ลดลง 2%YoY จากการจัดงาน Motor Show ที่เป็นคนละวันกับปี2023 (27 มี.ค. – 7 เม.ย. 2024 เทียบกับ 22 มี.ค. – 2 เม.ย. 2023) 2. รายได้ธุรกิจรถไฟฟ้า 1.7 พันล้านบาท (+8%YoY) ใน 1Q24 หนุนจากปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.31 แสนเที่ยวต่อวัน (+13%YoY) ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของโครงข่ายรถไฟฟ้า และการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเดือน ก.ค.2023 รวมถึงเปิดให้บริการสายสีชมพูเดือน ก.พ. 2024 3. รายได้ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 264 ล้านบาท (+4%YoY) ใน 1Q24 หนุนจากการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่บน Metro Mall ที่ขยายตัวตามปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เพิ่มขึ้น
  • อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวเป็น 44.5% ใน 1Q24 จาก 42.9% ใน 1Q23 ตามจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง QoQ จาก 46.3% ใน 4Q23 เนื่องจากจากค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทาง ด่วนเพิ่มขึ้น จากการทบทวนประมาณการปริมาณรถที่คาดว่าจะใช้ทางพิเศษตลอดอายุสัมปทาน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจทางด่วน ที่ 66.9% ใน 1Q24 เทียบกับ 67.8% ใน 1Q23 และ 67.0% ใน 4Q23 และธุรกิจรถไฟฟ้าที่ 11.3% ใน 1Q24 เทียบกับ 4.1% ใน 1Q23 และ 13.2% ใน 4Q23
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อยอดขายจะลดลงเป็น 6.8%ใน 1Q24 เทียบกับ 7.4 ใน 1Q23 จาก 7.7% ใน 4Q23 จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale)

แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 9.30 บาท

คำนวณด้วยวิธีรวมส่วนธุรกิจ (SOTP) เทียบเท่า 38xPE’24E แบ่งเป็น ธุรกิจทางด่วน 6.7 บาท ธุรกิจรถไฟฟ้า 4.8 บาท ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 1.1 บาท เงินลงทุนในบริษัท TTW และ CKP ที่ 0.9 บาท หักด้วยหนี้สินสุทธิ 4.3 บาท รวมเป็น 9.3 บาท มี upside จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (O&M service) 0.5 บาท และรถไฟฟ้าสายสีส้ม (Net Cost Agreement)

- Advertisement -