บล.พาย:

BJC: Berli Jucker PCL

ภาษีจ่ายกดดันกำไรปกติ 1Q24 ลดลง YoY

รายงานกำไรสุทธิ 428 ล้านบาท หลังหักรายการพิเศษจากการกลับรายการขอคืนภาษีย้อนหลัง 3 ปี จะมีกำไรปกติที่ 1 ล้านบาท (-17%YoY, -40%QoQ) ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 20% โดยการลดลง YoY มาจาก 1) ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 15%YoY สูงกว่า EBIT ที่เพิ่มขึ้น 12%YoY และ 2) อัตราภาษีจ่ายใน 1Q24 ที่ 24.6% จาก 8.4% ใน 1Q23 และได้รับผลประโยชน์ทางภาษี 2% ในช่วง 4Q23 โดยเราปรับไปใช้สมมติฐาน อัตราภาษีจ่ายที่ 20% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ขณะที่การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ช่วง 12 วันแรกของเดือนพ.ค. 2024 พลิกกลับมาบวกได้ 3%-4% จาก -1%-3% ในเดือนเม.ย. 2024 เราปรับประมาณการกำไรปี2024-25 ลง 12%-13% เพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น และปรับลดคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” ที่มูลค่าพื้นฐาน 22.50 บาท (เดิม 30.00 บาท)

กำไรปกติลดลงทั้ง YoY และ QoQ

  • กำไรธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (BigC) อยู่ที่ 1 พันล้านบาท (+8%YoY, -5%QoQ) ใน 1Q24 ผลจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมที่ +0.1%ใน 1Q24 จาก -0.5% ใน 4Q23 แม้ว่า Mini Big C ที่มี SSSG เป็นบวกใน 1Q24 และอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัว 10 bps YoY เป็น 18.3% ใน 1Q24 จาก 18.2% ใน 1Q23 จากการบริหารจัดการภายในและการปรับปรุงระบบโลจิสติกที่ดีขึ้น แต่ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากช่วง 4Q23 ที่ขยายตัว 30 bps YoY และช่วง 3Q23 ที่ขยายตัว 40 bps YoY
  • รายได้ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 พันล้านบาท (-1%YoY) ใน 1Q24 หนุนจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ที่ 1.02 ล้านตร.ม. (ทรงตัว YoY) และอัตราการเช่าพื้นที่ลดลงเล็กน้อย YoY ที่ 86.1% ใน 1Q24 จาก 86.2% ใน 1Q23 เนื่องจากมีการปรับปรุงสาขาในบางสาขา และมีพื้นที่ว่างในชั้น 6-7 ของบิ๊กซีสาขาราชดำริ ขนาด 21,700 ตร.ม. (2.1% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด)
  • กำไรธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นตัวเป็น 485 ล้านบาท (+2%YoY, -14%QoQ) ใน 1Q24 หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขยายตัวเป็น 19.3% ใน 1Q24 จาก 18.6% ใน 1Q23 และ 20.6% ใน 4Q23 ผลจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติ (17% ของต้นทุนขาย และต้นทุนอลูมิเนียม (55% ของต้นทุนขาย) ที่ปรับตัวลดลง ขณะที่รายได้ที่ 6.3 พันล้านบาท (+2%YoY, +9%QoQ) ผลจากยอดขายธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น 15%YoY ชดเชยกับยอดขายบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วลดลง 9%YoY นอกจากนี้ค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นจากยอดขายจากการส่งออกกำไรธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 330 ล้านบาท (+19%YoY, -13%QoQ) ใน 1Q24 หนุนจากต้นทุนน้ำมันปาล์ม เยื่อกระดาษ และการขนส่งที่ลดลง รวมถึงการคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กำไรธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคลดลงเป็น 188 ล้านบาท (-3%YoY, +25 %QoQ) ใน 1Q24 ผลจากสืบเนื่องจากการขาดหายไปของคำสั่งซื้อในส่วนธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากความล่าช้าการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำแนะนำ “ถือ” ภาษีจ่ายกดดันผลประกอบการ

เราคาดกำไรปกติทรงตัว YoY ในปี 2024 กดดันจากดอกเบี้ยจ่ายและอัตราภาษีจ่ายที่เพิ่มขึ้น และกลับมาฟื้นตัว 14%YoY ในปี 2025 มูลค่าพื้นฐาน 22.50 บาท คำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ด้วย WACC 7.5% และ TG1.0%) ใกล้เคียง 0.7 เท่า PBV และเทียบเท่า 22.5xPE’24E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีก

- Advertisement -