บล.ฟินันเซีย ไซรัส: 

G-ABLE (GABLE TB)

กำไร 1Q24 หดตัวต่ำผิดคาดจากการรับรู้งานขนาดใหญ่ไม่ทัน

Highlights

  • GABLE ประกาศกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 8.7 ล้านบาท (-91% q-q, -84% y-y) ต่ำกว่าที่เราคาด 60% จากรายได้และอัตรากำไรขั้นที่ต่ำกว่าคาด
  • รายได้จากการขายและบริการในไตรมาสนี้ทำได้ 1,153 ล้านบาท -30% q-q ตามฤดูกาล และเติบโตเพียง +2% y-y การเติบโต y-y มาจากกลุ่มธุรกิจ Enterprise solution and services (Digital transformation) ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท (80% ของรายได้รวม) เพียงธุรกิจเดียว โดยเพิ่มขึ้น 8% y-y
  • ขณะที่อีก 2 ธุรกิจคือ กลุ่ม Value-added distibution (18% ของรายได้รวม) และ ธุรกิจ Software platform (2% ของรายได้รวม) มีรายได้ลดลง 19% y-y และ 15% y-y ตามลำดับ จากบรรยากาศการลงทุนในประเทศโดยรวมที่หลายธุรกิจต่างรองบประมาณภาครัฐ ประกอบกับการแข่งขันยังคงสูง นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสบริษัทมี Backlog ของกลุ่ม Software platform เพิ่ม 84 ล้านบาท แต่ไม่สามารถรับรู้ได้ทันในไตรมาสนี้
  • ในช่วงปลายไตรมาส บริษัทได้รับงานขนาดใหญ่จนทำให้มี Backlog สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 5.5 พันล้านบาท (+22% จากสิ้นปี 2023) แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ทันใน 1Q24 แต่รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่นๆ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยลดลงเหลือ 17.8% ต่ำ ที่สุดในรอบ 8 ไตรมาส และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 11% y-y

Outlook

  • กำไร 1Q24 คิดเป็นเพียง 3% ของประมาณการทั้งปีที่เราคาด แม้ว่า Backlog 5.5 พันล้านบาท จะเริ่มทยอยรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ 2Q24 และงานส่วนใหญ่ส่งมอบภายในปี 2024 แต่เชื่อว่างานมูลค่าใหญ่อาจกดดันอัตรากำไร ประมาณการของเรามี downside อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลกำไรใน 1Q24 เป็นจุดต่ำสุดของปีและน่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 2Q24 ที่เริ่มส่งมอบงานขนาดใหญ่
- Advertisement -