บล.ฟินันเซีย ไซรัส: 

CP ALL (CPALL TB)

แนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื้อเติบโตดีต่อเนื่อง

  • เรามีมุมมองเชิงบอกต่อการประชุมนักวิเคราะห์ จากทิศทาง SSSG และ GPM ของธุรกิจ CVS ใกล้เคียงกับ 1Q24
  • ปรับกำไรปกติปี 2024-26E ขึ้น 11-12% จากธุรกิจ CVS ที่ดีกว่าคาด
  • คงคำแนะนำ ซื้อ และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 79.0 บาท

เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการประชุมนักวิเคราะห์

แนวโน้ม SSSG ของร้านสะดวกซื้อเดือนเม.ย. ยังเป็นบวกใกล้เคียงกับ 1Q24 หนุนจากอากาศที่ร้อนและการเติบโตของนักท่องเที่ยว รวมถึง Gross margin ของ CVS ที่ยังทรงตัวใกล้เคียงกับ 1Q24 เช่นกัน โดยปัจจัยหนุนยังเป็น Product mix ในกลุ่ม High margin ที่ยังขายดี และสินค้ากลุ่ม Low Margin ขายลดลง (บุหรี่)

กำไรปกติ 1Q24 ดีกว่าที่เราและตลาดคาด 24% และ 22% ตามลำดับ

กำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 6.3 พันลบ.  (+15% q-q, +53% y-y) หากไม่รวม Fx gain 298 ลบ. จะรายงานกำไรปกติ 6.0 พันลบ. (+7.3% q-q, +60% y-y) หนุนจากยอดขายที่เติบโตขึ้นทั้ง 3 ธุรกิจ อัตรากำไรขั้นต้นรวมปรับดีขึ้นเป็น 22.3% เพิ่มขึ้น 60bps y-y หนุนจาก gross margin ของ CVS ที่ปรับสูงขึ้นเป็น 28.7% เพิ่มขึ้น 80bps y-y หนุนจาก Product mix สินค้ากลุ่ม High margin ที่ขายได้ดี และสินค้ากลุ่มที่มี Margin น้อยอย่างบุหรี่ขายลดลง

เราปรับประมาณการกำไรปกติขึ้น 11-12% ในปี 2024-26E

เราปรับประมาณการกำไรปี 2024-26E ของ CPALL ขึ้น 11-12% สะท้อนภาพแนวโน้ม SSSG และ Gross margin ของธุรกิจ CVS ที่กว่าคาด หนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมถึงภาพรวมของ Product mix ของธุรกิจ CVS ยังดูดี โดยคาดกำไรปกติปี 2024 ที่ 23,640 ลบ. (+30% y-y) และปี 2025-26E เติบโต 16% และ 13% ตามลำดับ

คงคำแนะนำ ซื้อ และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 79 บาท

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 79 บาท จาก SSSG และ Gross margin ของธุรกิจ CVS ที่ดีกว่าที่คาด รวมถึงแนวโน้ม 2QTD ที่ SSSG ยังเป็นบวกได้ดีและ gross margin ของธุรกิจ CVS ยังมีทิศทางทรงตัวได้ใกล้เคียงกับ 1Q24 จาก Product mix ที่ยังดูดี นอกจากนี้ Valuation ปัจจุบันยังไม่แพง ซื้อขายบน 2024E P/E เพียง 23.2 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปี -2SD

Investment thesis

CPALL เป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (CVS) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายสาขาไปในประเทศกัมพูชา และประเทศลาว ณ 2023 มีสาขาในประเทศไทยทั้งหมด 14,545 สาขา, ประเทศกัมพูชา 82 สาขา และประเทศลาว 3 สาขา

ภายหลังการรวมธุรกิจของ CPAXT (ซื้อ, ราคาเป้าหมาย 2024 ที่ 36 บาท) โดย CPALL ถือหุ้น 59.9% ทำให้ CPALL ดำเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ, ธุรกิจค้าส่ง, ธุรกิจค้าปลีกเราเชื่อว่า CPALL จะได้รับผลบวกจากการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ

Company profile

ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ CVS เช่น ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”

www.cpall.co.th

Catalysts

ปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นได้แก่ 1) การบริโภคในประเทศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวกว่าที่คาด 2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกดีกว่าที่คาด

Risks to our call

ความเสี่ยง 1) อัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) น้อยกว่าที่คาด 2) อัตรากำไรขั้นตันน้อยกว่าที่คาด 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายสูงกว่าที่คาด

- Advertisement -