บล.ฟินันเซีย ไซรัส: 

GENESIS FERTILITY CENTER (GFC TB)

กำไรสุทธิ 1Q24 +28% q-q, +52% y-y ดีกว่าคาด 20%

Highlights

  • กำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% q-q และ 52% y-y ดีกว่าเราคาด 20% จากต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 7% q-q และ 26% y-y ตามคาด จากทั้งจำนวนผู้มีบุตรยากที่เข้ามารับบริการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการทำกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายรับปีมังกร ส่วนรายได้การให้บริการตรวจโครโมโซมและรายได้จากการฝากแช่แข็งไข่ที่เพิ่มขึ้น จากจำนวนผู้มีบุตรยากที่เข้ามารับการรักษากับกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น ทั้ง q-q และ y-y
  • อัตรากำไรขึ้นต้นปรับขึ้นมาอยู่ที่ 50% (เราคาด 48.6%) จาก 49.7% ใน 4Q23 และ 48.7% ใน 1Q23 เนื่องจากรายได้จากการฝากไข่เพิ่มสูงขึ้น และมี margin ที่สูง ประกอบกับรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหารปรับลง 14% q-q แต่เพิ่มขึ้น 16% y-y จากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายสาขาใหม่

Outlook

  • แนวโน้ม 2Q24 มีโอกาสชะลอตัวจากการเปิดสาขาใหม่ สุวรรณภูมิ-พระราม 9 และอุบลราชธานี ปลาย 2Q24 จะทำให้มีต้นทุนค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น แม้คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการการทำ IVF ยังมีสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าคนจีนที่น่าจะเห็นเพิ่มขึ้นในช่วง 2H24 หลังบริษัทได้ว่าจ้าง Agency เพื่อนำลูกค้าจากประเทศจีนเข้ามารับบริการรักษามีบุตรยาก และจะเป็นปีแรกที่บริษัทจะมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาอยู่ในบริษัท
  • กำไรสุทธิ 1Q24 คิดเป็น 27% ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 2024 ของเราที่ 105 ลบ. +36% y-y เรายังคงประมาณการและราคาเป้าหมาย 12 บาท นอกจากนี้เชื่อว่าราคาหุ้นปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้สะท้อนกำไร 1Q24 ที่ออกมาดีกว่าคาดแล้ว
- Advertisement -