บล.กรุงศรีฯ:  

KSS Strategist Comment : JMART (N.A) Update มองเป็นกลางต่อกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 236 ลบ. (พลิกเป็นกำไร y-y, +43% q-q) หากไม่รวมกำไรพิเศษจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์การเงิน (BRR + SGC) 33 ลบ.  กำไรปกติ อยู่ที่  202 ลบ. (+253% y-y, -20% q-q) (เทียบกับกำไรปกติช่วงก่อนเกิดปัญหา SINGER อยู่ที่ 325-390 ลบ.)   โดยบริษัทเด่น คือ ตี๋น้อย  ขณะที่ JMT ลดลง y-y จาก Cash collection ต่ำกว่าเป้า จึงตั้งสำรองเพิ่ม ส่วน SINGER ฟื้นอ่อนๆ แต่ NPL ยังสูง  

Key number :

1. SINGER รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 3 ลบ. จากขาดทุนใน 1Q23 และ 4Q23 ที่ 218 และ 25 ลบ. ตามลำดับ

2. กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์การเงิน (BRR + SGC) 42 ลบ. จากขาดทุนใน 1Q23 และ 4Q23 ที่ 460 และ 110 ลบ. ตามลำดับ

3. JMT ส่วนแบ่งกำไร 223 ลบ. (-7% y-y, -23% q-q) จาก ECL ที่สูงขึ้นตาม cash collection ที่ต่ำกว่าประมาณการของบริษัท

4. BNN (สุกี้ตี๋น้อย) 83 ลบ. (+32% y-y, +35% q-q) เติบโตได้ทั้ง y-y และ q-q

5. ฐานะการเงิน มี D/E 0.82 เท่า และ IBD/E 0.69 เท่า ลดลงจากงวดสิ้นปี 2023 โดยรวมถือว่ายังบริหารจัดการได้

- Advertisement -