‘ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง BLUE พร้อมลุยจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เดินหน้าขาย IPO 60 ล้านหุ้น ระดมทุนรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมรุกเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

‘ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง BLUE พร้อมลุยจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เดินหน้าขาย IPO 60 ล้านหุ้น ระดมทุนรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมรุกเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“ITEL”) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BLUE ซึ่งถือหุ้นใน BLUE อยู่ 51% เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งไฟลิ่ง BLUE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 25.64% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดการณ์ว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีในไตรมาส 3-4 ปี 2567

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 มีศักยภาพ และจุดเด่นความเชี่ยวชาญจากการเป็นผู้ให้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบโครงการ จัดการโครงการ แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ และต่อเนื่องด้วยสัญญาบำรุงรักษารายปี รวมถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ทุกเวลา ทำให้ BLUE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ BLUE ประกอบกับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ จึงตอกย้ำถึงศักยภาพการแข่งขันที่จะทำให้ BLUE ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ขณะที่ปัจจุบัน BLUE มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 174 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 174 ล้านหุ้น มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้ และหากมี) ภายใต้การดำเนินธุรกิจให้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITEL เปิดเผยว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถือเป็นก้าวสำคัญของ BLUE ในการสร้างศักยภาพทางการเงิน สู่การสร้างโอกาสการขับเคลื่อนทางธุรกิจ เพื่อรองรับเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพ และต่อยอดการเติบโตในธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการยกระดับการให้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์การระดมทุนของ BLUE ที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจรวมถึงการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตต่อไป”

- Advertisement -