บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Research Update : TRP (Buy, TP20.2) *slightly + ข้อมูลจากงาน opportunity day มี Tone บวกเล็กน้อย. มองช่วงที่เหลือของปีมีพัฒนาการขึ้นต่อเนื่องทั้ง หัตถการใหม่ๆที่ตลาดนิยม รวมถึง การหาพารทเนอร์ เพิ่มเติม 

Key Takeaways :

• ผู้บริหาร คงเป้ารายได้และกำไรได้ทั้งปี 2024F เติบโตเท่าเดิม best case และ base case ที่ +25% และ +15% y-y ตามลำดับ

• มอง 2Q24F เติบโตอย่างมีนัยสำคัญจาก 1Q24  และมี momentum ต่อเนื่องตลอดปี เนื่องจาก 1) มีการเพิ่มแพทย์และ product ใหม่ๆ เช่นศัลยกรรมจมูก open, semi-open, ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม เป็นต้น 2) มีการทำตลาดโดยใช้ case review และ influencer เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยังควบคุมค่าใช้จ่ายเข้มงวด คาดส่งผลให้ SG&A to sales ให้ดีขึ้นจาก 1Q24

• มีการพูดคุยกับ partner เกี่ยวกับ skin หรือ hair และคาดว่าจะสามารถแจ้งรายละเอียดได้ช่วงปลาย 2Q24F ถึงต้น 3Q24F

• สำหรับการเปิด รพ. ศัลยกรรม เลื่อนไปช่วง 1Q25F เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ เช่นทีมแพทย์ (ปัจจุบันแล้วเสร็จราว 61%) โดยที่ สถานที่เดิมยังเพียงพอรองรับปริมาณลูกค้าที่เข้ามาได้ 

- Advertisement -