บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Research Update BSRC (BUY : TP Bt11.5) ข้อมูลที่ได้จากการประชุมนักวิเคราะห์ มีมุมมองเป็นกลาง

Key takeaways :

• All time high Crude run rate 150KBD ในไตรมาส 1 มีโอกาสเพิ่มได้อีก โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่ domestic demand ด้วย เนื่องจากบริษัทตั้งเป้าจะผลิตเพื่อขายในประเทศ (ได้ margin ที่ดีกว่าส่งออก) เราใช้สมมติฐานค่าการกลั่นปี 2024 อยู่ที่ 155KBD

• Synergies benefit ที่รับรู้แล้วราว 1.5พันลบ. แบ่งเป็น BSRC และ BCP ในสัดส่วน 50/50 บริษัทยังคงเป้า Synergies benefit มากกว่า 2.5พันลบ. ซึ่งคาดว่าเป็นไปได้สูง

• บริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงร่องน้ำลึกของท่าเรือ เพื่อให้สามารถรองรับ เรื่อง VLCC ซึ่งจะช่วยให้ลดค่าขนส่งได้

• ราคาที่ปรับตัวลงมาสะท้อนแนวโน้มผลประกอบการ 2Q24 ที่อ่อนตัวลงจาก ค่าการกลั่นสิงคโปร์ 2Q24TD ที่ปรับตัวลดลงเหลือประมาณ US$3.5/bbl (1Q24 @US$7.3/bbl) ซึ่งเป็นโอกาสในการสะสมเพื่อรับค่าการกลั่นที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 3 (US driving season) 

- Advertisement -