บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Research Update : BCH (Trading Buy TP 22.80) โทน meeting มองเป็นกลาง

ประเด็นสำคัญ

1) เดือน พค เริ่มเห็นการฟื้นตัวของการใช้บริการจาก เมย ในกลุ่มเงินสด และ SSO 

2) ภาพพรวม 2Q24F มีปัจจัยลบฤดูกาล และคูเวตยังไม่ชัดเจน 

3) ใน 2H24F มีโอกาสปรับขึ้นค่ารักษา และขยายบริการใหม่ๆ ได้แก่ ศูนย์มะเร็ง, ศูนย์ sleep lab, ทันตกรรมเคลื่อนทึ่ 

เป้าหมายปีนี้รายได้โตเกิน 10% (vs 1Q24 รายได้ +6%yy) โดยผู้บริหารมอง key driver การเติบโตจากความพร้อมของศูนย์โรคยาก และการเพิ่มบริการใหม่สำหรับกลุ่ม SSO ซึ่งไม่รวมการปรับขึ้นราคา

  • คาดปี 24F กำไรสุทธิ 1,759 ลบ (+25%yy) อาจมี downside จากกำไรสุทธิ 2Q24F คาดลดลง
  • q-q จากปัจจัยฤดูกาล และมี Economies of scale ของการใช้บริการลดลง 
  • Key catalyst คือ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิรักษาโรคมะเร็งครบวงจร เป็นโอกาสเพิ่มทั้ง volume และค่ารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (RW>2)
- Advertisement -