บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Research PR9 (Unrated) โทนจากร่วมฟังการประชุมมองเป็นกลาง

ประเด็นสำคัญ

1) แนวโน้ม 2Q24F รายได้เติบโต y-y แต่ลดลง q-q ตามปัจจัยฤดูกาล ส่วน %Net margin มีแนวโน้มต่ำกว่า 1Q24 ที่ 15% เพราะต้นทุนค่าแพทย์และค่าใช้จ่ายการตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น y-y และ q-q โดยใน 2Q24F จะเปิดศูนย์ลูกค้าต่างชาติ, ศูนย์จีโนมิก (ร่วมมือกับทีมแพทย์ศิริราช) และศูนย์แพทย์แผนจีน (คาดเปิดปลาย 2Q24F)

2) ได้ทีมการตลาดกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ซึ่งมีฐานลูกค้าในมือ(ผู้บริหารคาดรายได้ลูกค้าตะวันออกกกลางจะเริ่มเข้ามาช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.24) ตั้งเป้าหมายปีนี้มีสัดส่วนรายได้ต่างชาติราว 15%-16% ของรายได้รวม (vs 1Q24 สัดส่วน 14%)

3) Key driver 2H24 คือ 1) การเปิดบริการศูนย์ลูกค้าต่างชาติ และ 2) ความพร้อมของศูนย์โรคยากซับซ้อน โดยเฉพาะศูนย์ผ่าตัดหัวใจ, ศูนย์กระดูก และศูนย์มะเร็ง ซึ่งมีทีมแพทย์เข้ามาเพิ่มเติม 

4) ผู้บริหารคงเป้าหมายปี 24F รายได้เติบโตอัตราเลข 2 หลัก (vs 1Q24 รายได้ +12%y-y -9%q-q) และ %Net marginทรงตัวใกล้เคียงปี 23 ที่ 13% เพราะกลยุทธ์ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะทำให้มีค่าใช้จ่ายการตลาดสูงขึ้น 

ความเห็น

  • ระยะสั้น 2Q24 มีปัจจัยลบฤดูกาล และค่าใช้จ่ายการตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ ทำให้ Consensus น่าจะรอดูทิศทาง 2Q24 ก่อน และยังคงกำไรสุทธิปีนี้ (คาดกำไร 640 ลบ. +15%y-y)
  • Key concern คือการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายการตลาดจากกลยุทธ์ปีนี้เน้นทำการตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยกดดันต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรในปีนี้
  • Key catalyst 1) การเพิ่ม Traffic ของศูนย์โรคยากซับซ้อนทั้งกลุ่มชาวไทยและต่างชาติ และ 2) การขยายตลาดกลุ่มตะวันออกกลางเพิ่มเติมจากปัจจุบันมีฐานรายได้ไม่มาก
- Advertisement -