บี.กริม จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยกระดับโครงการด้วยโซลูชันประหยัดพลังงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสู่ความยั่งยืน 

บี.กริม จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยกระดับโครงการด้วยโซลูชันประหยัดพลังงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสู่ความยั่งยืน 

บี.กริม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เพื่อผนึกกำลังสร้างสรรค์โครงการอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ด้วยโซลูชันอัจฉริยะเพื่อการจัดการพลังงานและสร้างสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย พร้อมร่วมมือวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ผู้พักอาศัย และชุมชนร่วมกัน

นายกิตติ พัฒนลีนะกุล ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า บี.กริม มีความยินดีอย่างยิ่งในการเป็นพันธมิตรกับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในทำเล กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก โดย บี.กริม พร้อมร่วมมือกับ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ในการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงไว้ซึ่งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการให้บริการบำรุงรักษาแก่ลูกบ้านในแต่ละโครงการ อันสะท้อนถึงความร่วมมือในระยะยาวที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นนํ้าสู่ปลายนํ้า  เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บี.กริม จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา วางแผน จัดหา และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) และการจัดการพลังงาน, ระบบฟาซาด (Facade) ที่ช่วยประหยัดพลังงานให้กับอาคาร, ระบบประตูและหน้าต่าง, ระบบปรับอากาศ การจัดการคุณภาพอากาศ และยับยั้งเชื้อโรค, ระบบรักษาความปลอดภัยในที่พักอาศัย, ระบบบริหารจัดการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยและอาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดศักยภาพของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังให้ความคุ้มค่าและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ทั้งสองบริษัท จะเริ่มต้นผนึกกำลังและสร้างสรรค์กลยุทธ์สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค นำร่องด้วยโครงการบนถนนหอการค้าไทย และต่อยอดไปยังโครงการอื่นๆ อีกในอนาคต อีกทั้งจะมีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอีกด้วย  โดยความร่วมมือระหว่าง พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ บี.กริม ในครั้งนี้  เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในโครงการของเรา เพื่อให้การอยู่อาศัยของทุกคนมีความสุขและปลอดภัยยิ่งขึ้น และยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคน”

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ บี.กริม ได้วางแผนร่วมกันในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาด เริ่มจาก การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับบ้านและอาคารส่วนกลาง รวมถึงระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยคาร์บอน นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำของกลุ่ม บี.กริม อาทิ เครื่องปรับอากาศ Carrier เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Siemens ซึ่งไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และตอกย้ำถึงการเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้อยู่อาศัยไปพร้อมกัน

- Advertisement -