PRTR ต้อนรับ รมว.อว. และหัวเว่ย ในงานมหกรรม ‘Thailand Digital Talent Summit and Job Fair’ พัฒนาทักษะกำลังคนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นางสาวริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวอรฤดี เกตุทวี ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ PRTR หนึ่งในผู้นำด้านTotal HR Solutions ให้การต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ และพบปะพูดคุยในงานมหกรรม ‘Thailand Digital Talent Summit and Job Fair : Building Talent Hub for a Digital, Intelligent, and Green Thailand’ ภายใต้แนวคิด ‘สร้างศูนย์กลางบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นำประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’

โดย PRTR ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจหลักด้านการจัดจ้างพนักงาน (Outsourcing Services) และการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยอดเยี่ยม อีกทั้ง ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งของหัวเว่ยมายาวนาน พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาทักษะกำลังคน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ได้ร่วมออกบูธ ให้คำปรึกษาแก่คณะนักศึกษาสำหรับการจัดหางาน เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพด้านเทคโนโลยีในอนาคต ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -