บลจ.เอ็มเอฟซี จับมือธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาให้ความรู้ลูกค้ารายใหญ่ รับโอกาสลงทุนในกองทุน MPCREDIT-UI หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดขาย IPO ได้รับการตอบรับล้นหลามยอดขายทะลุเป้าหมายกว่า 2,588 ล้านบาท พร้อมขยายกองทุนเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท เปิดโอกาสให้ลงทุนเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 มิ.ย. นี้

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเผยว่า MFC ได้จับมือกับพันธมิตร ธนาคารกสิกรไทย โดย K Private Banking จัดงาน Exclusive Seminar – The Rise of Private Credit: Insights and Opportunities เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ Mandarin Oriental Bangkok ให้กับลูกค้ารายใหญ่(UI) เพื่อให้ข้อมูลการลงทุนในกองทุน “MPCREDIT-UI”  โดยกองทุนดังกล่าว มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน โดยการให้สินเชื่อ (เงินกู้) ที่มีหลักประกันให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในสหรัฐฯ ลงทุนผ่านกองทุน Apollo Debt Solutions (“ADS”) ภายใต้การบริหารจัดการของ Apollo ผู้จัดการการลงทุนระดับโลกและผู้นำอันดับหนึ่ง      ด้านการลงทุนใน Private Credit ADS มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีตลอดวัฏจักรเศรษฐกิจ  โดยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ลำดับต้นๆ มีหลักประกัน และมีเงื่อนไขเฉพาะ (Covenants) เพื่อป้องกันการเสียผลประโยชน์และลดความเสี่ยงของผู้ให้สินเชื่อ

หลังจากที่ MFC ได้ปิดการขาย IPO กองทุน MPCREDIT-UI เมื่อเดือน พ.ค. 2567 ประสบความสำเร็จอย่างสูงสามารถกวาดยอดขายทะลุเป้ากว่า 2,588 ล้านบาท จนต้องขยายขนาดกองทุนเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับกระแสความต้องการลงทุนใน Private Credit พร้อมเปิดโอกาสให้ลงทุนเพิ่ม โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 มิ.ย. 67 นี้

“จุดเด่นของกองทุน MPCREDIT-UI คือ โอกาสในการรับผลตอบแทนสูง จากการลงทุนโดยให้กู้ยืมโดยตรงแก่บริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ลำดับต้นๆ มีกระบวนการวิเคราะห์ผู้กู้  ที่เข้มข้นมุ่งเน้นปล่อยกู้ในธุรกิจที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยวิเคราะห์เครดิต กระแสเงินสดของบริษัท หลักประกัน กำหนดเงื่อนไขของสัญญา ที่สามารถทําให้มีผลการดําเนินงาน ที่ดีตลอดวัฏจักรอีกทั้ง ADS ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade BBB- โดย S&P, และ Baa3 โดย Moody’s”

สำหรับกองทุน MPCREDIT-UI พร้อมเปิดโอกาสลงทุนรอบเดือนกรกฎาคม โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2567 ลงทุนซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท และซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ 100,000 บาท กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความเสี่ยงระดับ 8+ จึงเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) เท่านั้น กองทุนไม่กำหนดอายุโครงการ โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ทั้งนี้  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนรวมที่เสนอขายสําหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น  กองทุนรวมมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนกองทุนนี้ไม่ถูกจํากัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว  ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือ โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร. 043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร.0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324-25 หรือที่ www.mfcfund.com

- Advertisement -