WICE รับรางวัล Bronze จาก EcoVadis ตอกย้ำความสำเร็จด้านความยั่งยืน

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า WICE มีความภูมิใจอย่างมากที่คว้ารางวัลระดับ Bronze Top35% จาก EcoVadis องค์กรจัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก จากการจัดอันดับนี้ ทำให้ไวส์อยู่ในบริษัทชั้นนำ 35% ในกลุ่มบริษัทที่ได้รับการประเมินด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับ WICE ผลการประเมินจาก EcoVadis สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของบริษัทในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านจริยธรรมและด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง WICE มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยรางวัลนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อนึ่ง EcoVadis  เป็นองค์กรจัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก  ดำเนินการประเมินบริษัทกว่า 130,000 บริษัททั่วโลก  โดยใช้วิธีการประเมินที่ครอบคลุม 220 หมวดหมู่ มากกว่า 180 ประเทศ  มุ่งวัดผลคุณภาพของระบบบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  EcoVadis Ratings ถือเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainable Procurement Programs) มากกว่า 1,200 โปรแกรมทั่วโลก  โดยมีการประเมินบริษัทไปแล้วกว่า 130,000 บริษัท ครอบคลุม 220+ อุตสาหกรรม และ 180+ ประเทศ  EcoVadis ช่วยให้บริษัทต่างๆ ยกระดับความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความยั่งยืนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก

- Advertisement -