APM ร่วมพิธีบวงสรวงโครงการคอนโดมิเนียม บจ.นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ นายภารวี ชัยรักษ์วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมในพิธีบวงสรวงโครงการคอนโดมิเนียม ของบริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ภายใต้แบรนด์ “ชาร์ลอตต์ คอนโดมิเนียม” (Charlotte Condominium) พร้อมกับนายธนวินท์ ปรียานุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ นายวิทิต ปรียานุพันธ์ กรรมการ บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และครอบครัว ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -