บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Research Update:  Utilities Update 

“ปลัดพลังงาน เบรคค่าไฟ 3.80 บาทต่อหน่วย ใน PDP 2024 ย้ำบวกหนี้กฟผ. อีก 30 สตางค์”

• ปกติค่าไฟเฉลี่ยคิดจากสมมติฐานในอนาคตซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนค่าFT ตามความเป็นจริง ซึ่งจะประเมินจากสถานการณ์จริงทุกๆ4เดือน 

• เรามองค่า FT จะยังอยู่ในระดับสูงเพื่อคืนหนี้EGAT และคาด FT จะลดลงภายใน 2 ปี  (รวมอยู่ในประมาณการของเราไปแล้ว) ซึ่งจะส่งผลลบต่อผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า SPP (BGRIM, GPSC)

• ตามข่าวคือแผนยังไม่นิ่งและจะมีการปรับแผนใน PDP 2024 โดยการเพิ่ม solar เข้ามาเพิ่ม 10,000MW แรกภายในปี 2030

• Top pick เรายังคงเป็น ckp (tp Bt4.50) ทั้งจากปัจจัยบวกระยะสั้น(งบq2) และระยะกลาง (La Nina ส่งผลบวกปี24-25)

- Advertisement -