บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย): 

ตลท.ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET50FF* SET100 SET100FF* sSET SETCLMV SETHD SETESG และ SETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 (1 กรกฎาคม – 31ธันวาคม 2567)

ดัชนี SET50/ SET50FF มีหลักทรัพย์เข้า-ออก ดังนี้

  • เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BCP BJC. ITC. TIDLOR
  • หุ้นที่ออก 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BANPU COM7 KCE SAWAD

ดัชนี SET100/ SET100FF มีหลักทรัพย์เข้า-ออก ดังนี้

  • เข้าใหม่ 9 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH
  • หุ้นที่ออก 9 หลักทรัพย์ประกอบด้วย AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN

ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 21 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ACE BAFS BLC CGD DITTO HFT KCG PHG PIN PSP SAFE SAV SC SFLEX SRICHA SYMC SYNTEC TAN THANI TKC TRC

ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 15 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BA BLA BSRC DELTA DUSIT HANA IVL KAMART MALEE PSP SAMART SAPPE SAWAD TKN TOA

ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 11 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BANPU BBL BCP COM7 HMPRO JMT KBANK MEGA PRM QH TOP

ดัชนี SETESG มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BJC

ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BJC

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

ดัชนี FF หรือ Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Index เป็นกลุ่มดัชนีที่คำนวณน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีโดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและ Free Float

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีและวิธีการคำนวณดัชนี ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

- Advertisement -