บล.ฟิลลิป:

Phillip Breaking News
🇨🇳
PBOC ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย LPR อายุ 1 ปีและ 5 ปี ที่ระดับ 3.45% และ 3.95% ตามลำดับ หลังก่อนหน้าได้คงอัตราดอกเบี้ย MLF อายุ 1 ปีที่ 2.5% ในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้ถอนสภาพคล่องออกจากระบบธนาคาร 5.5 หมื่นล้านหยวนเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะสภาพคล่องที่สูงเกินไป
ที่มา : Infoquest (20 มิ.ย. 67)
🎯 Strategist Comment
ทางฝ่ายมองเป็นกลางต่อการคงอัตราดอกเบี้ย LPR ของธนาคารกลางจีน เนื่องจากระดับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยมานานต่อเนื่อง 4 เดือน มองตลาดจะให้น้ำหนักกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน สหรัฐ และ ยูโรโซน ในส่วนของสงครามภาษี และการกีดกันทางการค้า จึงอาจยังไม่สร้าง Sentiment บวกต่อหุ้นที่อิงกับจีนมากนัก
- Advertisement -